เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยาม จีอาร์พี ไพพ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 81/10 หมู่ 1 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี โรงงาน ตั้งอยู่ที่ 55/5 หมู่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140  ซึ่งต่อมาจัดตั้งบริษัทขึ้นอีก คือ บริษัท ไทยโพลีเมอร์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2551 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 57 ซอยบรมราชชนนี 70/1 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  ซึ่งทั้ง 2 บริษัท เป็นกิจการที่ดำเนินเกี่ยวกับออกแบบ  ผลิต และติดตั้งสินค้าต่าง ๆ อันได้แก่.-

1.) ถังไฟเบอร์กลาส              2.) ท่อไฟเบอร์กลาส

3.) ตะแกรงไฟเบอร์กลาส     4.) ท่อร้อยสายไฟฟ้า

5.) การเคลือบผิวชิ้นงานเพื่อป้องการการกัดกร่อนจากสารเคมีและเสริมแรง ด้วยวัสดุโพลีเมอร์

6.) ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทุกกประเภท

ด้วยแนวคิดในกระบวนการผลิต และนโยบายผลิตภัณฑ์  ในการผลิตที่เน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพดี เพื่อให้สินค้าที่ถูกผลิตมีคุณภาพ, มั่นคงแข็งแรง, สวยงาม, ปลอดภัย    มีความหลากหลายของรูปแบบและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา  รวมทั้งสิ่งสำคัญที่สุด คือ  ราคายุติธรรม  


ปัจจุบันนี้  ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และค้นคิดผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สินค้าของบริษัท อีกทั้งเพิ่มศักยภาพ สินค้าให้สามารถทัดเทียมและแข่งขันกับสินค้านานาประเทศได้ใน ราคาที่ยุติธรรม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ขันติ   081-910-5200 

 

 

  

บริษัท ไทยโพลีเมอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

57 ซอยบรมราชชนนี 70/1 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ  10170

Tel : 662-889-6957 

Fax : 662-889-6934  

E-mail: mkhanti@gmail.com

http://www.ท่อร้อยสายไฟ.com/

http://www.xn--o3cqiad7bsb1c1lkbo.com

 

Visitors: 32,094