ท่ออีพ็อกซีเรซิน

ท่อ RTRC ท่ออีพ็อกซีเรซิน

ท่อร้อยสายไฟฟ้า RTRC คือท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ หรือชื่อภาษาอังกฤษ Reinforced Thermosetting Resin Conduit  (RTRC) อีกหนึ่งผลิภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท Siam GRP Pipe Co.,Ltd. ( SGRP)

ECON เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Siam GRP Pipe Co.,Ltd. ( SGRP) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัสดุนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้วย เส้นใยแก้วเสริมแรงที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม แต่เหนียวนำมาเสริมแรงให้เทอร์โมเซ็ตติ้งพลาสติกเรซิน ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในการเป็นฉนวนไฟฟ้า และเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยกระบวนการแบบ Filament Winding ส่งเสริมให้ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วมีคุณสมบัติของความแข็งแรงค่อนข้างสูง เหมาะที่จะใช้เป็นท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี

ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ใต้ดิน  ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2518-2557 และมาตรฐานต่างประเทศ NEMA TC14 Part B เหมาะสำหรับงานติดตั้งประเภทหุ้มคอนกรีต(Concrete encasement), และการดันท่อ (Pipe Jacking).

ECON Conduit มีคุณสมบัติดังนี้

สามารถทนแรงกดและแรงอัดได้สูงถึง 3,100 lbs/ft ในขนาดท่อ 5 นิ้ว

สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 110 ºC

เป็นฉนวนไฟฟ้า ด้วยโครงสร้างหลักเป็นไฟเบอร์กลาส หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ท่อ ECON จะไม่หลอมละลายติดกับสายเคเบิ้ลเหมือนวัสดุพลาสติกอื่นๆ (No cable fusion)

ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำเนื่องจากผิวภายในท่อฯ เรียบมาก ทำให้สามารถลากสายไฟฟ้าได้ในระยะไกล  ลดจำนวนบ่อพักสายทำให้ประหยัดค่า Manhole และ Hand hole

อายุการใช้งานนานมากกว่า 20 ปี อีกทั้งทนการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี และไม่เป็นสนิม ฯลฯ

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของ ECON Conduit

 

    1. น้ำหนักเบากว่าเหล็กมากถึง 4 เท่า จึงลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และ ค่าก่อสร้างโครงสร้างรองรับ

    2. ติดตั้งง่าย

    3. ใช้งานได้กับช่วงอุณหภูมิกว้าง ตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส ถึง 110 องศาเซลเซียส

    4. ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทั้งกรดและด่าง

    5. ไม่เป็นสนิม

    6. ความนำไฟฟ้าต่ำ

    7. สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปทรง ( made-to-order products)

    8. เมื่อเผาไหม้ ไม่ก่อสารคลอรีนและฮาโลเจนที่เป็นพิษ

    9. สามารถปรับคุณสมบัติให้ได้เหมาะกับสภาพการใช้งาน

    10. อายุการใช้งานนานมากกว่า 100 ปี

    11. บำรุงรักษาและซ่อมแซมง่าย

Visitors: 32,093